Nieuws

Glasvezel Molenwaard: de laatste ontwikkelingen

Investeer in uw eigen regio met een obligatielening

15 March 2018 | Nieuws

Stichting Glasvezel Molenwaard biedt inwoners van Molenwaard de kans om met een obligatielening te investeren in hun eigen regio. Het rendement op deze obligaties is dan ook niet alleen financieel; als financier levert u een belangrijke bijdrage aan de aanleg van het glasvezelnetwerk en de toekomst van Molenwaard.

Lees waarom glasvezel zo belangrijk is voor Molenwaard.

Uw investering

Als financier kunt u maximaal 10 obligaties met een nominale waarde van € 50.000,- per obligatie nemen.

Uw rendement

Het rendement op de obligaties (nominale waarde: € 50.000,- per obligatie) bedraagt 5,5 procent. De rentevergoeding wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Voorbeeld:
U investeert per obligatie € 50.000,-. Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5 procent (€ 2.750,-) op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom. U ontvangt per obligatie (afgerond) € 27.500,- op een investering van € 50.000,-.

Financiële data: belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Stichting Glasvezel Molenwaard
Hoofdsom: maximaal € 3.000.000,-
Nominale waarde: € 50.000,- per obligatie (max. 10 obligaties per financier)
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende looptijd obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks achteraf
Looptijd: 120 maanden (10 jaar) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Eénmalige aflossing aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Er worden geen additionele zekerheden verstrekt
Transactiekosten: Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht

Prospectus aanvragen

Wilt u meer weten over de obligatielening? Vraag dan de prospectus aan via info@glasvezelmolenwaard.nl. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact [link naar e-mail!] op met een van onze bestuursleden.

Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.